Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
E
123

UWAGA! Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia działania niektórych funkcji witryny oraz w celu zliczania liczby odwiedzin. Aby wyłączyć lub ograniczyć działanie plików cookies użyj odpowiednich opcji w swojej przeglądarce internetowej. Oto adresy stron, na których znajdziesz odpowiednie informacje dla najpopularniejszych przeglądarek: Opera, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Chrome. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Aktualnie Twoja przeglądarka ma wyłączoną obsługę plików cookies dla tej witryny. Ten komunikat będzie wyświetlany, dopóki nie zaakceptujesz plików cookies dla tej witryny w swojej przeglądarce. Rozumiem, akceptuję pliki cookies!

Stypendia – rok 2015/2016

Regulaminu pomocy materialnej (tekst jednolity) oraz wszystkie załączniki znajdują się na stronie Politechniki Koszalińskiej pod adresem: http://tu.koszalin.pl/kat/267
Student sam pobiera wnioski, wypełnia stosowne załączniki i przynosi do dziekanatu pomocy materialnej pokój 118.

Kwoty świadczeń pomocy materialnej w roku akademickim 2015/2016
 • W okresie od 01 do 31 października 2015 roku, maksymalna kwota dochodu uprawniająca studenta do otrzymania stypendium socjalnego została ustalona w wysokości 895,70 zł netto na osobę w rodzinie studenta ( Zarządzenie nr 42/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 17 września 2015)
 • W okresie od 01 listopada 2015 roku, maksymalna kwota dochodu uprawniająca studenta do otrzymania stypendium socjalnego została ustalona w wysokości 1.043,90 zł netto na osobę w rodzinie studenta (Zarządzenie nr 42/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 17 września 2015).
  Kwota stypendium ustalona jest w następujący sposób: Maksymalny dochód, pomniejszony o dochód na osobę w rodzinie daje kwotę stypendium socjalnego miesięcznie.
 • Maksymalna kwota dochodu uprawniająca studenta do otrzymania stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki została ustalona w wysokości 668,20 zł na osobę w rodzinie studenta (Zarządzenie nr 00/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 00 września 2015.
  Kwota stypendium ustalona jest w następujący sposób:
  Jeżeli dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza progu 668,20 student otrzymuje stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie 280,00 zł miesięcznie.
  Jeżeli dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza progu 668,20 student otrzymuje stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie 350,00 zł miesięcznie z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta

Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 hektara przeliczeniowego w 2014 roku wynosił 2506,00 zł

 • Maksymalna kwota zapomogi w roku kalendarzowym 2015 wynosi 1.715,00 zł - do 70% najniższego wynagrodzenia asystenta (Tabela A - załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05.X.2011)
 • Maksymalna kwota zapomogi w roku kalendarzowym 2016 wynosi 0.000,00 zł - do 70% najniższego wynagrodzenia asystenta (Tabela A - załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 00.X.0000)
  Łączna kwota zapomóg przyznana w roku akademickim 2015/2016 nie może przekroczyć:
  kwoty 2.450 00 zł w roku kalendarzowym 2015, oraz 0.000,00 zł w roku kalendarzowym 2016
 • Wysokość stypendium specjalnego uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności studenta (znaczny, umiarkowany, lekki) i wynosi: 500,00 zł, 350,00 zł, 250,00 zł miesięcznie.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów określone jest Zarządzeniem Rektora na każdy semestr osobno, według 3 stopniowej skali:
 • I stopień – 20% studentów
 • II stopień – 30% studentów
 • III stopień – 50% studentów
na każdym kierunku studiów, łącznie dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, odrębnie dla studiów pierwszego(licencjat) i drugiego stopnia(magister).

Zgodnie z Regulaminem Pomocy materialnej Politechniki Koszalińskiej- Decyzją Dyrektora Instytutu Wzornictwa z dnia 30.09.2015 roku została powołana Komisja Stypendialna Instytutu Wzornictwa na rok akademicki 2015/2016.
W skład komisji wchodzą:
1. Dr Justyna Matysiak – przewodnicząca Komisji
2. Augustyna Grzybowska – studentka
3. Iwona Grajper – studentka
4. Katarzyna Sołohub – studentka
5. Karolina Marciniak – studentka
6. Lesechko Adrian – student
Ogłoszenie dodano dnia: 2015-10-13
Ostatnia modyfikacja dnia: 2016-04-21, 03:07:28
Osoba odpowiedzialna merytorycznie: lic. Aldona Płocińska


2016-04-19 (modyfikowano: 2017-04-18, 04:25:48)
2015-10-13 (modyfikowano: 2016-10-13, 15:14:38)
2016-09-19 (modyfikowano: 2016-09-20, 09:14:34)
2016-09-02 (modyfikowano: 2016-09-04, 00:33:54)
2016-06-16 (modyfikowano: 2016-06-16, 11:30:22)
2015-10-13 (modyfikowano: 2016-06-16, 10:22:52)
(modyfikowano: 2016-06-15, 11:44:20)
2016-04-22 (modyfikowano: 2016-04-22, 15:20:13)
2015-10-13 (modyfikowano: 2016-04-19, 14:50:15)
2015-10-13 (modyfikowano: 2016-04-19, 14:49:17)
2015-10-13 (modyfikowano: 2016-04-12, 01:52:03)
2015-10-13 (modyfikowano: 2015-12-08, 11:11:41)
2015-10-13 (modyfikowano: 2015-10-15, 13:34:01)